kvalita

6

6

PREHĽAD KVALITY

ovládanie

Výrobné procesy sa riadia inšpekčnými pokynmi, ktoré sú podporované dostupnosťou všetkých vhodných meracích a skúšobných zariadení, prvými kontrolami v procese a poslednými overovacími kontrolami.

KPI

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) sa pravidelne monitorujú a preskúmavajú, aby sa zistilo možné zlepšenie.

tím

Neustále zlepšovanie vo všetkých aspektoch výkonu je podmienené kontrolou výkonnosti; to sa dosahuje prostredníctvom zhromaždenia malých multidisciplinárnych skupín na podporu komunikácie a tímovej práce.

prostredie

Infraštruktúra JJD zabezpečuje prostredie, v ktorom sa získava kontrola kvality od školenia zamestnancov po motiváciu prostredníctvom kontroly zhody.

výroba

S cieľom ponúknuť flexibilný a kooperatívny prístup k požiadavkám zákazníka je všetka výroba naplánovaná so systémom, ktorý umožňuje diskusiu počas prebiehajúcich prác. Produkt je identifikovaný elektronickým vstupom v každej fáze procesu, systém potom po dokončení vygeneruje kartu s trasami a poskytne celú procesnú stopu.

CERTIFIKÁTY