obrábanie

Návrh obrábania

STROJ S VÝSLEDKAMI VÝSLEDKOV

Starostlivo kontrolujeme pracovný proces komponentu a zabezpečujeme jeho životnosť.

NÁVRH NA VÝROBU

Úzka spolupráca s tímom pre návrh zákazníkov, návrhy a geometria sú upravené tak, aby poskytovali naj robustnejšie a replikovateľné riešenia odlievania a obrábania.

Naši dizajnéri skúmajú dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť a kompatibilitu s centrami CNC strojov, čo dlhodobo podporuje požiadavky zákazníkov.

Naše plne vybavené strojové vybavenie je situované tak, aby spĺňalo konštrukčné požiadavky a zlievarenské procesy tak, aby vyhovovalo konkrétnym funkciám komponentov. Spravuje to naše pokročilé plánovanie kvality výrobkov; tím zástupcov technikov. Maximalizácia dodacej lehoty a zabezpečenie optimálnych obrábacích cyklov sú pre náš výrobný plán nevyhnutné. Náš cieľ sa dosahuje zohľadnením umiestnenia stroja a efektívnosti obsluhy.

NÁVRH FIXTURE

Konštrukcia obrábacích prípravkov spočíva v dosiahnutí schopného riadenia rozmerov.