Optimalizácia dizajnu

JJD je potešením, že bol svedkom dizajnu, ktorý sa stal produktom. Náš konštrukčný tím úzko spolupracuje s výrobou a našimi klientmi, aby sme zaistili včasné dodanie. Máme skúsenosti s krížovou funkciou v multidisciplinárnom prostredí. Vždy plánujeme dopredu, pripravujeme alternatívne riešenie a prispôsobujeme sa zmenám s klientmi. Budeme zodpovední za dodávky s integritou v dizajne, výrobe a kvalite, odstránením odchýlok, znížením nákladov na odpad a zlepšením životného cyklu.

V úzkej spolupráci návrhári JJD prispievajú k uskutočniteľnosti komponentu takto:

● Skontrolujte náklady a uskutočniteľnosť procesu
● Poskytnite plán na základe konečných špecifikácií zosúladených s klientmi
● Zabezpečte, aby komponent spĺňal požiadavky zákazníka so zabezpečením kvality
Spolupracujte s oddeleniami nástrojov a prototypov

1

Celkovým cieľom je optimalizovať dizajn pre ľahkú výrobu, minimalizovať výrobné chyby a znížiť náklady. Tím skúsených inžinierov a využitie najmodernejších technológií zaisťuje, že kľúčové vlastnosti komponentov sa dajú dosiahnuť preferovaným výrobným procesom. Náš softvér pre matematické modelovanie 3D Simulácia odlievania nielen minimalizuje chyby komponentov, ale zjednodušuje aj zložitosť a opotrebenie nástrojov.